Nowe Perspektywy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie  w okresie 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 realizowała projekt „Nowe Perspektywy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa grupy 1500 osób w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Zachodniopomorska WK objęła wsparciem 50 osób.

Projekt był skierowany do młodzieży nieaktywnej zawodowo, zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15 – 24 lata, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

Beneficjenci projektu podzieleni byli na 2 główne kategorie:

Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nie realizująca obowiązku nauki- 750 uczestników /75 grup (450 K i 300 M).

Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej – 750 uczestników/75 grup (450 K i 300 M).

Zadania projektowe:

Zadanie 1: Wsparcie opiekuńczo-wychowawcze i ubezpieczenie uczestników projektu.

Przez cały okres realizacji projektu młodzież była objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Od momentu zrekrutowania, przez cały czas trwania projektu nad każdą 10-cio osobową grupą uczestników czuwał wykwalifikowany wychowawca, zatrudniony w OHP. Ponadto wszyscy uczestnicy byli objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania projektu.

Zadanie 2: Działania motywacyjne

W ramach zadania wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z grupowego doradztwa zawodowego oraz grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego. Dodatkowo dla uczestników kategorii B przewidziane były indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.

Zadanie 3: Zajęcia szkoleniowe

W celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem w postaci różnego rodzaju warsztatów, kursów i szkoleń – szkolenie językowe, zajęcia z zakresu wyrównywania zaległości szkolnych, kursy komputerowe, zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, kursy prawa jazdy, szkolenia i praktyki zawodowe. Ponadto, wszyscy uczestnicy zostali objęci dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.

Projekt realizowany był w okresie 1 lipca 2012 – 30 czerwca 2013 r. na terenie całej Polski.

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ BEZPŁATNY

Projekt był realizowany przez jednostki terenowe ZWK OHP:

  1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie (1 gr. A + 2 gr. B)
  2. 16-25 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie

Koszt realizacji projektu w ZWK OHP wyniósł: 252.203,41 zł

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast