Strona główna Projekty Projekty UE zakończone Nowoczesne kompetencje kadry OHP

Nowoczesne kompetencje kadry OHP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Nowoczesne kompetencje kadry OHP” realizowany był w okresie od 01.06.2010 do 15.12.2010 dla pracowników Komendy głównej OHP, centrów kształcenia i wojewódzkich komend OHP. Kompleksowymi szkoleniami objęci zostali przede wszystkim pracownicy OHP pracujący bezpośrednio z młodzieżą – pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, kierownicy internatów, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubów pracy. Wśród grup zawodowych objętych szkoleniami znaleźli się również pracownicy zajmujący się wdrażaniem i rozliczaniem projektów europejskich, realizujący programy z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży, kadra przygotowująca budżet zadaniowy jednostek, pracownicy zespołów kadr, specjaliści ds. szkoleń, ds. kontroli wewnętrznej oraz osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków z funduszy europejskich.
Głównym celem projektu było nabycie przez kadrę OHP nowych kompetencji i umiejętności poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji sprzyjające wzmocnieniu efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy oraz podwyższenia poziomu jakości usług oferowanych młodzieży.

Wykaz szkoleń zrealizowanych w ramach projektu:

TYTUŁ SZKOLENIA Termin zgłoszenia kandydatów na szkolenie wraz z kartą kwalifikacyjną do ZWK OHP Termin i miejsce szkolenia Dział, stanowisko
Metodologia nauki przedsiębiorczości, techniki prowadzenia zajęć z klientem 03.08.2010
23.08 – 27.08.2010r.
ECKiW w Roskoszy Doradcy zawodowi
Doskonalenie jakości pracy w pośrednictwie, trening skutecznych metod komunikacji z klientami 09.08.2010
06.09 – 09.09. 2010r.
09.09. 2010r.
ECKiW w Roskoszy Pośrednicy pracy
Procedury realizacji kontroli zarządczej 09.08.2010
08.09 – 10.09.2010r.
CKiW w Dobieszkowie Kontrola wewnętrzna
Zasady realizacja projektów dotyczących międzynarodowej wymiany młodzieży 24.08.2010
15 – 17 wrzesień 2010r.
CKiW w Dobieszkowie WPIW
Szkolenie z zakresu nowego podręcznika klubu pracy 27.08.2010
19.09
19.09 – 24.09.2010r.
CKiW w Oleśnicy Liderzy klubu pracy
Zasady planowania oraz tworzenia budżetu zadaniowego 31.08.2010
22.09 – 24.09. 2010r.
ECKiW w Roskoszy Główne księgowe, koordynatorzy ds. planowania i sprawozdawczości
Mediacje i negocjacje w procesie rozwiązywania problemów wychowawczych w pracy z młodzieżą 16.09.2010
05.10-08.10.2010r.
CKiW w Oleśnicy Wychowawcy HP, Ś, OSiW, CKiW, komendanci HP, ŚHP, OSIW, kier. internatu
Metody rekrutacji i selekcji pracowników 28.09.2010
20.10 – 22.10.2010r.
CKiW w Dobieszkowie Kadry
Trening Zastępowania Agresji 07.10.2010
26.10 – 29.10.2010r
CKiW w Roskoszy Wychowawcy HP, Ś, OSiW, CKiW, komendanci HP, ŚHP, OSIW, kier. internatu
Zarządzanie zasobami ludzkimi 15.10.2010
08.11 – 10.11.2010r.
ECKiW w Roskoszy Komendanci Wojewódzcy
Szkolenia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 22.10.2010
17.11-19.11.2010r.
CKiW w Oleśnicy, Gołdapi, Roskoszy Wychowawcy HP, Ś, OSiW, CKiW, komendanci HP, ŚHP, OSIW, kier. internatu
Zarządzanie czasem 29.10.2010
24.11 – 26.11 2010r.
ECKiW w Roskoszy Stanowiska logistyczn
Język obcy 06.08.2010
wrzesień-grudzień 2010
wrzesień-grudzień 2010
wszyscy

Koszt realizacji projektu w ZWK OHP wyniósł: 16.773,84 zł

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast