Pomysł na siebie YEI

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Celem projektu „Pomysł na siebie” była poprawa sytuacji osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź też uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. Do młodszej grupy skierowano przede wszystkim wsparcie w postaci warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, kursu języka obcego, kursu komputerowy. Młodzież została również objęta wsparciem doradcy zawodowego, psychologa, wychowawców. Odbyły się zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, zapobiegania agresji i przemocy, spotkania ze specjalistą ds. uzależnień.

W ramach projektu uczestnicy starszej grupy mieli szansę na bezpłatne zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym zakończonym uzyskaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, szkoleniach komputerowych o standardzie ECDL,  zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego.

Cel główny projektu była poprawa sytuacji osób młodych w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych w trakcie trwania projektu tj. od września 2014 do grudnia 2015.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Przyjęcie przez biorących udział w projekcie przedstawionej w ramach projektu oferty dot. zatrudnienia., kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu zgodnie ze standardem GdM w trakcie jego trwania
 2. Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników w proj. poprzez podjęcie kształcenia/szkolenia lub udziału w kursach prowadzących do uzyskania kwalifikacji lub zatrudnienia/samozatrudnienia na podstawie oferty w trakcie trwania projektu
 3. Wyposażenie osób biorących udział w projekcie w kwalifikacje ogólne i zawodowe poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów językowych i komputerowych w trakcie jego trwania tj. od września 2014 do grudnia 2015.
 4. Umożliwienie skutecznego wejścia na rynek pracy poprzez ukończenie kursu przedsiębiorczości oraz poprzez ukończenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w trakcie trwania projektu
Uczestnikami projektu są osoby w wieku: 15 – 17 lat – 50 osób z województwa zachodniopomorskiego.

Kryteria warunkujące udział w projekcie:
Grupa A
·      Ukończony 15 r.ż. i jednocześnie nieukończony 17 r.ż.,
·      osoba bierna zawodowo,
·      brak lub niskie kwalifikacje zawodowe,
·      posiadanie słabych wyników w nauce i wykazywanie dużej absencji na zajęciach szkolnych,
(średnią ocen w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższą, natomiast osoba wykazująca dużą absencję na zajęciach szkolnych to taka, której nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymywały się na poziomie 20% i wyżej).

Grupa B
·      ukończony 16 r.ż. i jednocześnie nieukończony 18 r.ż.,
·      osoba bierna zawodowo,
·      brak lub niskie kwalifikacje zawodowe,
·      nieuczestniczenie w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
·      ukończone gimnazjum,
·    posiadanie opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 857).

Wsparcia dla uczestników grupy A:
Wsparcia obligatoryjne:

 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny
 • Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 20 godzin
 • Grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin
 • Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych – 40 godzin
 • Kurs językowy – ok. 120 godzin
 • Podstawowy kurs komputerowy – 30 godzin
Każdy z uczestników ma do wyboru 2 spośród 3 niżej wymienionych rodzajów zajęć:
 • Indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień – 8 godzin
 • Zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy – 8 godzin
 • Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie – 8 godzin
Wsparcia fakultatywne:
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 5 godzin
 • Kurs przedsiębiorczości – 20 godzin
Wsparcia dla uczestników grupy B:
Wsparcia obligatoryjne:
 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny
 • Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 20 godzin
 • Grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin
 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy – śr. 900
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 20 godzin
Każdy z uczestników może wybrać 2 spośród 3 niżej wymienionych rodzajów zajęć:
 • Indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień – 8 godzin
 • Zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy – 8 godzin
 • Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie – 8 godzin
Wsparcia fakultatywne:
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 5 godzin
 • Kurs ECDL (European Computer Driving Licence) – ok. 60 godzin
 • Kurs przedsiębiorczości – 20 godzin
Jednostki realizujące projekt na terenie województwa zachodniopomorskiego:
Grupa A:
– HP Koszalin
– HP Kołobrzeg
– OSiW Rów-Trzcińsko Zdrój

Grupa B:
– HP Szczecin
– OSiW Stargard

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Koszt realizacji projektu w ZWK OHP: 313 505,23 zł

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast