Działania projektowe w ramach PnS-YEI

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozdanie świadectw czeladniczych dla uczestników projektu „Pomysł na siebie”

Dnia 16.11.2015 odbyło się w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych dla uczestników projektu „Pomysł na siebie” będącego operacją wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Młodzież z grupy w HP Szczecin uczestniczyła w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i sprzedawca. Wszyscy uczestnicy, którzy podeszli do egzaminu zdobyli tytuł czeladnika. Pan Komendant Tomasz Namieciński wręczając świadectwa życzył młodzieży wielu sukcesów zawodowych i zachęcał ich do poszerzania wiedzy oraz do korzystania z usług oferowanych przez OHP. Młodzieży towarzyszyły koordynatorka wojewódzka Pani Joanna Maciurzyńska, koordynatorka lokalna Pani Małgorzata Siennicka oraz opiekunka grupy Pani Joanna Kuś.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień

 

Uzależnienia to bardzo powszechny i poważny problem społeczności. Uzależnić się można od komputera, narkotyków, papierosów, alkoholu, telefonu czy też hazardu, a nawet od solarium. Niełatwo jest później się uwolnić od danego uzależnienia. Potrzebna jest do niego niezwykle skuteczna terapia odwykowa, a także bardzo ważna jest pomoc osób z najbliższego otoczenia, np. rodzice, rodzina, zaufani przyjaciele. Uzależnienia są bardzo groźne, ponieważ prowadzą nawet do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach mogą zakończyć się utratą życia. Z uzależnieniami niosą się także inne poważne problemy, a wśród nich zadłużenia, problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, patologia, rodzinne dramaty. W Hufcu Pracy w Kołobrzegu odbywają się indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień. Młodzież na zajęciach indywidualnych z terapeutą bardzo chętnie chłonie informacje, które przydadzą im się w życiu, pomogą uchronić się przed nałogami lub odpowiednio postępować gdy wystąpią one w ich rodzinach.

W konsultacjach uczestniczy młodzież uczestnicząca w projekcie „Pomysł na Siebie” realizowanym w ramach programu „Gwarancji dla młodzieży” będącego Operacją wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Projekt „Pomysł na Siebie” realizowany w koszalińskim hufcu pracy obejmuje wiele dziedzin wiedzy. Odbywały się już min. zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia komputerowe, wyrównawcze z matematyki i języka polskiego oraz zajęcia z języka angielskiego. Są to jedne z ulubionych zajęć, a  uczestnicy projektu bardzo chętnie biorą w nich udział.

Dzięki temu, że w projekcie bierze udział 10 uczestników zajęcia odnoszą dobry rezultat, gdyż nauczanie w tak małej grupie jest dla obu stron bardzo komfortowe. Uczestnicy dobrze się zintegrowali, więc nie wstydzą się swoich braków edukacyjnych, a nauczyciel

z dużym doświadczeniem cierpliwie koryguje popełniane przez nich błędy. Dużą zaletą jest też to, że podręczniki, z których korzystają nasi podopieczni są dostosowane do ich poziomu wiedzy i chętnie przez nich wykorzystywane. Niestety lekcje języka angielskiego powoli się kończą, a wczorajsze były jednymi z ostatnich. Według relacji uczestników bardzo im pomogły, przypomniały im zagadnienia, które już znali, a także dużo się nauczyli. Stało się tak, ponieważ zajęcia prowadzone były w miłej atmosferze, w sposób bardzo przystępny, często zabawny i dostosowany do możliwości i zaangażowania młodzieży.Mimo tego, że język angielski dobiega końca nie można powiedzieć, że projekt dobiega końca, ponieważ czekają nas jeszcze inne zajęcia, w których równie chętnie nasza młodzież będzie uczestniczyć.

 

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Z kontrolą na projekcie „Pomysł na siebie” w Koszalinie

 

Dnia 18.02.2015 r. koordynator wojewódzki projektu „Pomysł na siebie” w ZWK OHP – pani Joanna Maciurzyńska – odbyła kontrolę realizacji projektu w Hufcu Pracy w Koszalinie. HP Koszalin wspiera 10 młodych osób w wieku 15-16 lat, mających problemy z nauką, wysoką absencję w szkole i inne trudności, np. ekonomiczne czy rodzinne, w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy i usamodzielnienia, również poprzez ukończenie szkoły. Młodzież regularnie uczęszcza na zajęcia. Kadra zaangażowana w projekt motywuje ich do czynnego uczestnictwa w zajęciach, a niekiedy pomaga „znaleźć” drogę na zajęcia. W dniu kontroli młodzież miała zajęcia z języka angielskiego. Na zajęciach było 10 uczestników.

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, uczestnicy otrzymali materiały przydatne w nauce języka w postaci książek i słowników, korzystają również z różnych materiałów przygotowywanych przez lektorkę. Poza kursem językowym, trwają również zajęcia wyrównawcze z matematyki i polskiego. Kontynuowane są również spotkania indywidualne z psychologiem. W marcu rozpoczną się grupowe spotkania z zapobiegania agresji i przemocy, a także indywidualne spotkania ze specjalistą do spraw uzależnień.

Uczestnicy, mimo zmęczenia wynikającego z dużej ilości zajęć, są zadowoleni z udziału w zajęciach, zwłaszcza chwalą sobie warsztaty wyrównawcze i wsparcie w postaci obiadów.

 

 

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Projekt Pomysł na siebie – z wizytą w warsztacie

 

Grupa uczestników projektu POMYSŁ NA SIEBIE z Hufca Pracy w Szczecinie realizuje zajęcia z kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Wszyscy uczestnicy uczą się wybranego przez siebie zawodu. Największą popularnością cieszy się zawód mechanika pojazdów samochodowych. Koordynator lokalny wraz z opiekunem grupy odwiedzili zakład pracy, w którym staż realizują uczestnicy chcący zostać mechanikami. Wizyta miała na celu skontrolowanie frekwencji uczestników oraz ich postępów w nauce. Od instruktora zawodu dowiedzieliśmy się, że grupa jest bardzo aktywna i z dużym zaangażowaniem wykonuje powierzane jej zadania. Również frekwencja jest bardzo dobra. Uczestnicy stawiają się w zakładzie regularnie i punktualnie. Podczas wizyty opiekunów przyszli mechanicy chętnie opowiadali o swoich odczuciach dotyczących pracy w warsztacie i o nowych umiejętnościach jakie do tej pory nabyli. Miejmy nadzieję, że zapał do nauki szybko im nie minie i podczas ostatecznego egzaminu zdawalność wyniesie 100%.

 

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Zajęcia wyrównawcze w HP Kolobrzeg

 

Projekt „Pomysł na siebie” ma na celu m.in. wspomaganie młodzieży w procesie nauczania poprzez wskazanie im nowatorskich i atrakcyjnych sposobów na skuteczną naukę. W HP Kołobrzeg trwa realizacja zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych. Młodzież uczestniczy w zajęciach z języka polskiego, matematyki i chemii. Jest to cenna pomoc dla uczniów mających trudności w nauce. Poprzez kreatywne i ciekawe techniki oraz ćwiczenia wykorzystywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze, objęta wsparciem młodzież może skutecznie rozwijać m.in. umiejętności myślenia, zapamiętywania, kojarzenia i koncentracji uwagi. Wszystkie zajęcia  zawarte w projekcie, w tym także zajęcia wyrównawcze, są dostosowane do możliwości każdego ucznia. Indywidualizacja kształcenia pozwala na uzyskanie najlepszych efektów. Projekt spełnia swoje zadanie i dzięki niemu młodzież zdobywa wiedzę, która zaprocentuje i pomoże w ukończeniu szkoły i poprawie umiejętności.

 

 

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Zajęcia komputerowe w ramach projektu Pomysł na Siebie w HP w Koszalinie

 

W listopadzie i grudniu 2014 młodzież biorąca udział w projekcie Pomysł na Siebie grupa A ma wiele zajęć ze specjalistami, między innymi z psychologiem, zajęcia wyrównawcze i oczywiście zajęcia komputerowe. Kurs komputerowy ma pomóc uczestnikom projektu rozszerzyć swą wiedzę o dodatkowe zagadnienia z zakresu programowania, stron www i kompetentnego korzystania z internetu.

Młodzieży wydaje się, że komputer nie ma dla nich tajemnic, jednak w praktyce okazuje się, że najprostsze rzeczy sprawiają im problemy. Stworzenie dokumentu i tabel nie jest już takie proste. Właśnie dlatego 30 godzinny kurs komputerowy jest idealnym dopełnieniem posiadanej przez nich wiedzy komputerowej. Zajęcia pozwalają na indywidualne podejście do każdego napotkanego problemu. Młodzież może też zadawać pytania i realizować swoje zainteresowania. Wykładowca udziela porad i rozwiewa wszelkie wątpliwości związane z użytkowaniem komputera i bezpieczeństwem w sieci.nCykl szkoleniowy z zakresu obsługi komputera pozwoli uczestnikom projektu Pomysł na Siebie na uzupełnienie deficytów umiejętności cyfrowych młodych ludzi.

 

 

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Pomysł na siebie – rozpoczęliśmy zajęcia grupowe!

 

Dnia 14 listopada 2014 r. w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP grupa projektowa z Hufca Pracy w Szczecinie, w ramach realizacji projektu Pomysł Na Siebie, rozpoczęła cykl zajęć grupowych z doradcą zawodowym. Tematyka warsztatów obejmuje min. rynek pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. Uczestnicy projektu bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z doradcą zawodowym. Przez 20 godzin zgłębiają nie tylko wiedzę potrzebną im do odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy, ale również poznają się wzajemnie i zawiązują nowe znajomości, czemu sprzyja interaktywna i ciekawa forma prowadzenia zajęć. Po zakończeniu warsztatów z doradcą zawodowym uczestnicy projektu wezmą udział w kursie komputerowym ECDL. Wiedza na temat poruszania się po rynku pracy w połączeniu z nowymi umiejętnościami m.in. w zakresie obsługi komputera, ułatwi tym młodym ludziom, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, znaleźć zatrudnienie i realizować się w wybranym przez nich zawodzie.

 

 

 

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Jak realizujemy projekt „Pomysł na siebie”

 

Współczesny rynek pracy jest specyficzny i trudno odnaleźć się na nim młodzieży bez określonych kwalifikacji zawodowych. Wiele osób w przedziale wiekowym 16-18 lat „wypada z systemu oświatowego” i nie ma sprecyzowanych celów. Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzi Europejski Fundusz Społeczny. Proponuje ciekawy i „wymierny” ze względu na przygotowanie zawodowe projekt pod nazwą „Pomysł na siebie”. Rekrutację do projektu prowadziły ośrodki OHP w całym kraju, m.in. także w województwie Zachodniopomorskim.

Trzeba przyznać, że dość trudno było uzyskać optymalny nabór, ale rekrutowano odpowiednią liczbę do realizacji projektu. Aby przygotować młodzież do zdobycia kwalifikacji zawodowych, odbywają się różnorodne bloki zajęć. Są to m.in.: poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe), wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, szkolenia w formie kursów zawodowych (te odbędą się po zakończeniu wstępnych etapów). Trzeba przyznać, że uczestnicząc w projekcie młodzież jest zainteresowana tę formą „kształcenia” . W OSiW OHP  w Stargardzie Szczecińskim uformowała się  z nich grupa ludzi, którzy zdecydowani na podjęcie pełnego cyklu projektowego. Korzystną stroną jest również to, że – oprócz teoretycznych zajęć- można skorzystać na miejscu z ciepłego posiłku. Uczestnicy mają także zagwarantowany zwrot kosztów dojazdów i są ubezpieczeni. Grupa osób, objętych projektem, powoli „wpisuje się” w nasz ośrodkowy rytm.

 

 

 

Operacja wspierana w ramach Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Zakończenie rekrutacji w HP 16-8 w Koszalinie do projektu „Pomysł na siebie”

 

W HP 16-8 w Koszalinie zakończył się nabór do projektu „Pomysł na siebie” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”. Projekt skierowany jest do młodych ludzi, mających problemy w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji. W Koszalinie wsparciem zostanie objęta 10-osobowa grupa w wieku 15-16 lat. Młodzież uczestnicząca w przedsięwzięciu weźmie udział w bezpłatnych zajęciach, m.in. z doradztwa zawodowego, kursu przedsiębiorczości, warsztatach komputerowych, kursie językowym czy zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych.

W ramach promocji projektu kadra hufca dotarła do wielu szkół zarówno w Koszalinie, jak i gminach powiatu, do parafii w naszym mieście, m.in. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz p.w. Ducha Świętego. Duże zainteresowanie projekt wzbudził w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie, szczególnie wśród asystentów rodzinnych. Pomoc w rozprzestrzenianiu informacji o prowadzonej przez nas rekrutacji zaoferował Zespół Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie.

Rekrutacja była niezwykle trudna, ale dzięki wzmożonemu wysiłkowi kadry hufca i zaangażowaniu różnych zewnętrznych instytucji zrekrutowano grupę młodych ludzi, którzy zagubili się w swoim życiu, ale pragną zmian na lepsze, udało nam się skompletować całą grupę i już wkrótce ruszą pierwsze zajęcia.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast