Równi na rynku pracy YEI

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dnia 30.06.2016 ZWK OHP zakończyła realizację projektu „Równi na rynku pracy – YEI”. Tego dnia dobiegło końca ostatnie zatrudnienie uczestniczki w ramach gwarancji zatrudnienia.
Projekt był odpowiedzią na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Najczęstszymi przyczynami trudności na rynku pracy wśród młodzieży są: brak kwalifikacji zawodowych, niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego oraz  niedostateczne kompetencje miękkie. Działania projektowe stanowią kompleksową ofertą wsparcia, która ma celu ułatwienie młodym ludziom wejście na rynek pracy. Uczestnicy projektu zyskali kompetencje w poruszaniu się po rynku pracy, profesjonalni doradcy zawodowi ustalili indywidualne plany działania dla każdego uczestnika, IPD uwzględniało sytuację na lokalnym rynku pracy, a także predyspozycje młodej osoby. Ścieżka wsparcia została dopasowana indywidualnie dla każdego uczestnika. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w następujących zajęciach: indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty, indywidualne wsparcie psychologiczne, indywidualne wsparcie klienta – opieka tutorów (dla młodzieży z terenów  wiejskich), kursy zawodowe, kursy językowe, podstawowe kursy komputerowe, kursy komputerowe o standardzie ECDL, kurs prawa jazdy kat. B, grupowe i indywidualne zajęcia z prawnikiem, kurs przedsiębiorczości, treningi umiejętności społecznych, staże zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych.

Celem głównym projektu była poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Przyjęcie przez osoby biorące udział w projekcie  przedstawionej w ramach projektu oferty dot. zatrudnienia, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu zgodnie ze standardem GdM w trakcie jego trwania
 2. nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursów zawodowych,
 3. wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji poprzez ukończenie kursów umiejętności podstawowych i grupowych treningów umiejętności społecznych oraz uzyskanie prawa jazdy kat. B,
 4. nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy poprzez ukończenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
 5. podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej

Uczestnikami projektu było 380 osób w wieku 18 – 24 lat, niepracujących/nieaktywnych zawodowo, niekształcących i nieszkolących się, bez kwalifikacji zawodowych, z niskimi kwalifikacjami zawodowe lub kwalifikacjami zawodowymi niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

Wsparcie obligatoryjne:

 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny
 • Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 20 godzin
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 20 godzin
 • Grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin
 • Kurs zawodowy – śr. 150 godzin
 • 6-miesięczny staż zawodowy – śr. 960 godzin (śr. 160 godzin w miesiącu)
 • Indywidualne pośrednictwo pracy – 4 godziny
Szkolenia fakultatywne:
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne – śr. 5 godzin
 • Kurs językowy – ok. 120 godzin (2 semestry)
 • Podstawowy kurs komputerowy –  30 godzin
 • Kurs ECDL (European Computer Driving Licence) – ok. 60 godzin
 • Kurs prawa jazdy kat. B – ok. 60 godzin
 • Indywidualne zajęcia z prawnikiem – 2 godziny
 • Grupowe zajęcia z prawnikiem – 5 godzin
 • Kurs przedsiębiorczości – 20 godzin
 • Treningi umiejętności społecznych – 20 godzin
Projekt realizowały następujące jednostki ZWK OHP: MCK Białogard, MCK Sławno, MCK Dębno, MCK Łobez, MCK Police, MCK Pyrzyce, MCK Świdwin, MCK Trzebiatów, MCK Wałcz, MCK Złocieniec, MCK Gryfino, OSZ Szczecinek, MCK Koszalin, MCK Szczecin, PPP Drawsko Pomorskie, HP Wałcz, MCK Barlinek, HP Szczecinek, MCK Stargard, PPP Kołobrzeg, CEiPM Szczecin, CEiPM Koszalin, OSiW Barlinek, OSiW Rów-Trzcińsko Zdrój.

Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne.
Koszt realizacji projektu w ZWK OHP wyniósł: 4 971 210 zł.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast