Strona główna Projekty Projekty UE zakończone Szkolenie – praktyka – zatrudnienie – rozwój – edycja II

Szkolenie – praktyka – zatrudnienie – rozwój – edycja II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu 1 maja 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.
Wsparciem w ramach projektu objęta byłą nieaktywna zawodowo młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16 – 24 lata (2500 osób, w tym 100 osób z jednostek podlegających ZWK OHP), pochodząca z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych i patologicznych. Ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają jej znacznie samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie:

Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16-17 lat, z OHP lub spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nie realizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych – 1250 uczestników (125 grup);

Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej – 1250 uczestników (125 grup).

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się.

Cele szczegółowe projektu

 1. dostarczenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego;
 2. pomoc w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, przy uwzględnieniu ich indywidualnych zainteresowań oraz predyspozycji;
 3. podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym;
 4. nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym, a dla zainteresowanych uczestników także na poziomie ECDL;
 5. wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki – w przypadku uczestników kategorii A.
Zadania projektowe

Przeprowadzenie kursów zawodowych – dla 1250 uczestników z kategorii projektowej B zorganizowano różnorodne kursy zawodowe, które były dobrane ściśle pod potrzeby naszych beneficjentów ostatecznych. W doborze kursów zawodowych dla młodzieży uwzględniono zapotrzebowanie zgłaszane osobiście przez uczestników, ich predyspozycje zawodowe określone przez specjalistów – doradców zawodowych i psychologów oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą dobierane tak, aby stworzyć jak największe szanse zatrudnienia uczestnika na lokalnym rynku pracy po zakończeniu projektu.

Przygotowanie uczestników projektu do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej – 625 uczestników z kategorii projektowej B zdobyło wiedzę zwiększającą szanse na podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W tym celu zorganizowano szkolenia pt. „ABC Przedsiębiorczości – Moja firma”.

Zajęcia wyrównawcze – w celu zwiększenia szans na promocję do następnej klasy młodzieży z problemami szkolnymi przeprowadzono warsztaty wyrównawcze z różnych przedmiotów szkolnych dla 500 młodych osób z kategorii projektowej A.

Kursy komputerowe – dla 1250 młodych ludzi z kategorii projektowej B zorganizowano kursy komputerowe na poziomie podstawowym o standardzie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Dla 1250 osób z kategorii projektowej A przeprowadzone zostaną kursy komputerowe na poziomie podstawowym.

Kursy języków obcych – wszyscy uczestnicy projektu w ramach tego zadania podjęli naukę wybranego języka obcego (angielski albo niemiecki).

Kursy prawa jazdy – na kurs prawa jazdy (kat. B) skierowano 625 osób z kategorii projektowej B.

Doradztwo zawodowe i psychologiczne – wszyscy uczestnicy objęci zostali doradztwem zawodowym oraz wsparciem psychologicznym.

Profilaktyka opiekuńczo-wychowawcza – przez cały okres realizacji projektu młodzież była objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, przeprowadzone również zostaną zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia oraz profilaktyki zachowań patologicznych (w formie konwersatoriów z młodzieżą).

Dodatkowe wsparcie socjalne – wszyscy uczestnicy zostali objęci dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.

W następstwie skorzystania z form wsparcia dostępnych w ramach projektu 763 jego uczestników podejmie zagraniczne staże zawodowe.

Wykaz zajęć w ramach projektu:

 1. Kursy zawodowe (średnio 150 h/osobę) – 1250 osób (uczestnicy kat. B).
 2. Szkolenie ABC Przedsiębiorczości – Moja firma (30 h/grupę) – 625 osób (uczestnicy kat. B).
 3. Zajęcia wyrównawcze (30 h/osobę) – 500 osób (uczestnicy kat. A).
 4. Kurs ECDL podstawowy (120 h/grupę) – 1250 osób (uczestnicy kat. B).
 5. Podstawowy kurs komputerowy (30 h/grupę) – 1250 osób (uczestnicy kat. A).
 6. Kursy języków obcych (60 h/grupę) – 2500 osób (1800 osób – angielski, 700 osób – niemiecki).
 7. Kursy prawa jazdy (60 h/osobę) – 625 osób (uczestnicy kat. B).
 8. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30 h/grupę) – 2500 osób.
 9. Indywidualne wsparcie psychologiczne (średnio 2 h/osobę) – 1250 osób (uczestnicy kat. A i B).
 10. Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (5 h/grupę) – 2500 osób.
 11. Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego młodzieży(2 h/grupę) – 2500 osób.
 12. Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zachowań patologicznych (2 h/grupę) – 2500 osób.
Wykaz jednostek, które realizowały projekt w ZWK OHP:
 1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie,
 2. Hufiec Pracy w Kołobrzegu,
 3. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Barlinku,
 4. Hufiec Pracy w Wałczu.

Koszt realizacji projektu w ZWK OHP wyniósł: 599.912,10 zł

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast