Strona główna Projekty Projekty UE zakończone Szkolenie – praktyka – zatrudnienie – rozwój

Szkolenie – praktyka – zatrudnienie – rozwój

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” był wdrażany od 15.09.2008 r. do 28.02.2009 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego w 4 jednostkach organizacyjnych:

 1. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie,
 2. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mieleniu Drawskim,
 3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie,
 4. Hufiec Pracy w Kołobrzegu.
Projekt skierowany był do 105 osób podzielonych na następujące grupy:

Kategoria A: Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16-17 lat, nieposiadająca kwalifikacji zawodowych, spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, nie realizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • 30 osób w CEiPM Koszalin (2 grupy x 15 osób)
Kategoria B: Młodzież w wieku 18-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, mająca trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku wystarczających kwalifikacji odpowiadających potrzebom rynku pracy. Działania przewidziane w ramach projektu dla beneficjentów z tej grupy umożliwiały im podjęcie pracy w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Ze względu na poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe grupa była podzielona na dwie podkategorie:

Podkategoria B1
Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, ale wymagające podwyższenia ich poziomu lub przekwalifikowania; w ramach projektu odbyli one zagraniczne praktyki zawodowe u pracodawców – 30 osób (grupa 15 osób w CEiPM Koszalin oraz 15 osób w OSiW Łobez).

Podkategoria B2
Osoby nieposiadające kwalifikacji, wymagające nabycia podstawowych umiejętności w drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego (kursu); w ramach projektu odbędą one zagraniczne praktyki zawodowe u pracodawców – 30 osób (grupa 15 osób w OSiW Mielenko Drawskie oraz 15 osób w OSiW Łobez).

Kategoria C: Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma ukończone 16 lat i co najmniej rok edukacji w ramach OHP – 15 osób (grupa w HP Kołobrzeg).

Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.

Cele szczegółowe projektu to:

 • udzielenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego, pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, stosownie do ich zainteresowań i możliwości;
 • podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym;
 • nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym a także dla osób zainteresowanych w zakresie ECDL;
 • zdobycie doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych praktyk zawodowych;
 • wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki.
W ramach szkoleń zawodowych w jednostkach organizacyjnych Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie wdrążających projekt zorganizowano następujące szkolenia zawodowe:
 • OSiW Łobez – kurs ogólnobudowlany z obsługą wózków widłowych oraz kucharz.
 • OSiW Mielenko Drawskie – kurs spawacza
 • CEiPM Koszalin – kursy: spawacza, kosmetyczka oraz profesjonalna obsługa magazynu.
Szkolenia zawodowe skierowane są do uczestników grupy B.
Wykaz zajęć w ramach projektu:
 1. Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (20 h/grupę)
 2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne (średnio 2 h/osobę)
 3. Zajęcia z prawnikiem (5h/grupę) – (uczestnicy kategorii B)
 4. Zajęcia z lekarzem (5h/grupę) – (uczestnicy kategorii A i C)
 5. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30 h/grupę)
 6. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (średnio 2 h/osobę)
 7. Szkolenia i kursy w zakresie ABC przedsiębiorczości (20 h/grupę)
 8. Profesjonalne szkolenia komputerowe – ECDL (120 h/grupę)(1/4 uczestników kategorii B)
 9. Podstawowy kurs komputerowy (30 h/grupę)
 10. Kursy języków obcych (60 h/grupę)
 11. Szkolenia zawodowe (średnio 150 h/grupę) – (uczestnicy kategorii B)
 12. Kursy prawa jazdy (60 h/osobę) – (1/3 uczestników kategorii B i C)
 13. Wsparcie edukacyjne – zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (50 h/grupę) –(uczestnicy kategorii A i C)
 14. Zagraniczne praktyki zawodowe (6 tygodni/grupę) – (wszyscy uczestnicy kategorii B)

Harmonogramy poszczególnych faz realizacji projektu (a w szczególności terminarze zajęć dla poszczególnych grup) zostały tak sporządzone, aby wszyscy uczestnicy projektu mogli całościowo skorzystać ze wszystkich, przewidzianych we wniosku form wsparcia.

Koszt realizacji projektu w ZWK OHP wyniósł: 526.663,40 zł

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast