Strona główna Projekty Projekty UE zakończone Wspólna inicjatywa – nasza przyszłość

Wspólna inicjatywa – nasza przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ochotnicze Hufce Pracy realizują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży.
Wiele razy Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim brał udział w projektach unijnych. Były one przede wszystkim adresowane do młodzieży z wykluczenia społecznego, powracającej do systemu kształcenia, młodzieży bezrobotnej oraz naszych absolwentów. Projekt ,,Wspólna inicjatywa- nasza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich był inicjatywą młodzieży, która odczuwała potrzebę doskonalenia się, był on adresowany do uczestników OHP z III klasy gimnazjum dla dorosłych. Projekt był realizowany od grudnia 2009 do maja 2010.Uczestnicząca w tym projekcie 13 osobowa grupa młodzieży od 17 do 19 lat miała możliwość uzyskania uprawnienia oraz dyplomu spawacza w osłonie CO2 metoda MAG, zdobyła również umiejętność poruszania się na rynku pracy.

Szkolenie zawodowe  prowadzone było przez Spółdzielnię Pracy „Oświata” z Koszalina i było poprzedzone zajęciami z doradztwa zawodowego prowadzonymi przez trenerów z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie.
Wsparciem naszej młodzieży była wychowawczyni pani Beata Olejnik oraz koordynator lokalny pani Halina Kaczmarska. Po zajęciach z doradztwa zawodowego odbył się kurs spawania. Nasi wychowankowie bardzo czekali na ten moment, a po ukończeniu kursu zdobyli upragnione świadectwa oraz dyplomy kwalifikacyjne.
Zachodniopomorska WK OHP w Szczecinie była  promotorem projektu „Wspólna inicjatywa – nasza przyszłość” w ramach Priorytetu VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt skierowany był do 13 osób w wieku 17-19 lat z OSiW Mielenko Drawskie. Celem głównym projektu był wzrost aktywności zawodowej uczestników OSiW Mielenko Drawskie poprzez uczestnictwo w zajęciach z doradcą zawodowym oraz w szkoleniach zawodowych, a co za tym idzie podniesienie ich zdolności do zatrudnienia.

Cele szczegółowe obejmowały:

  • nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,
  • zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy
  • podniesienie poziomu poczucia własnej wartości
  • usamodzielnienie się na rynku pracy
  • zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych.


W ramach projektu planowano przeszkolenie młodzieży z grupowego doradztwa zawodowego (16 godzin warsztatowych) oraz kurs zawodowy (spawacz metodą MAG) w wymiarze ok. 150 godzin. Celem kursu zawodowego było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego oraz uzyskania książeczki spawacza.

Rezultaty twarde projektu:

  • 13 osób (100%) ukończy projekt
  • 11 osób otrzyma książeczkę spawacza
  • 13 osób zdobędzie wiedzę na temat metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych
  • 5 osób podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia projektu.

Rezultatami miękkimi projektu była poprawa samooceny, poczucia własnej wartości, zaufanie we własne możliwości, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Osiągniecie rezultatów przyczyniło się do poprawy sytuacji młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym na lokalnym rynku pracy. Dzięki uczestnictwu w projekcie zwiększyli swoją motywację do aktywnego poszukiwania pracy oraz nauki, wzrosła ich samoocena oraz chęć do podejmowania dalszych kroków związanych z nauką oraz zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Wartość projektu wynosi: 46.733,22 zł. Okres realizacji: 1.12.2009 r. – 31.05.2010 r.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast