Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) rozpoczęły, z dniem 1 stycznia 2015 r., świadczenie usług z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy.

EURES jest siecią wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, a także w Szwajcarii.
Doradcy EURES i Asystenci EURES, a także inny personel organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES.
Na poziomie europejskim prowadzony jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) oferujący m.in. dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich oraz do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą.

Usługi dla poszukujących pracy

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także Ochotnicze Hufce Pracy organizują w kraju szereg wydarzeń w ramach EURES, takich jak: międzynarodowe targi pracy, dni rekrutacyjne i informacyjne, warsztaty itp. dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Kalendarz wydarzeń znajdziesz tutaj.

Można również zarejestrować swoje CV na portalu EURES, gdzie będzie ono bezpośrednio dostępne dla zarejestrowanych na tym portalu pracodawców, zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich.
Przed wyjazdem do pracy za granicę należy zapoznać się z warunkami życia i pracy w państwie, w którym zamierzamy podjąć pracę. Warto również zapoznać się z sytuacją na rynku pracy danego państwa.
Informacje na ten temat znajdują się na poniżej wymienionych stronach internetowych:
eures.europa.eu – informacje nt. warunków życia i pracy oraz informacje nt. sytuacji na rynku pracy, w tym o zawodach nadwyżkowych i deficytowych w każdym z państw członkowskich. Informacje są publikowane w języku angielskim, niemieckim i francuskim.
eures.praca.gov.pl – informacje nt. warunków życia i pracy w każdym państwie członkowskim. Informacje są publikowane w języku polskim.
Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia.

Usługi dla pracodawców

Sieć EURES oferuje następujące usługi dla polskich pracodawców:
1. Usługi oferowane przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) – oferujący m.in.:
– dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich,
– ogłoszenie oferty pracy na portalu EURES.
Aby oferta polskiego pracodawcy znalazła się na portalu EURES należy ją zgłosić do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP lub do Powiatowego Urzędu     Pracy i przekazać informację o tym, że pracodawca życzy sobie upowszechniania swojej oferty we wszystkich krajach EU/EOG i Szwajcarii. Wówczas po zarejestrowaniu oferty pracy oferta ta automatycznie zostanie upubliczniona na portalu EURES z odpowiednim oznaczeniem;
– dostęp do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą. Dostęp ten jest możliwy po zarejestrowaniu się na portalu EURES (zakładka „zarejestruj się w EURES”/ „Zarejestruj się jako pracodawca”).
Pozostałe informacje nt. usług dla pracodawców dostępnych na portalu EURES znajdziesz tutaj.
Przewodnik dla pracodawców znajdziesz tutaj (pdf)
 2. Usługi oferowane przez OHP:
– Przyjęcie oferty pracy dla obywateli UE, EOG lub Szwajcarii i przekazanie na portal EURES oraz przyjmowanie podań o pracę i życiorysów, w przypadku gdy oferta pracy nie zawierała danych identyfikujących pracodawcę, a następnie przekazanie tych dokumentów do pracodawcy.
– W przypadku gdy pracodawca polski jest szczególnie zainteresowany rekrutacją z wybranego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, oferta pracy przekazywana jest do realizacji przez wojewódzką komendę OHP, która przyjmuje ofertę, tłumaczy na język obcy i upowszechnia w wybranym państwie, a także przyjmuje podanie o pracę i życiorysy, weryfikuje je i przekazuje pracodawcy, w przypadku gdy oferta pracy nie zawiera danych identyfikujących pracodawcę.
– W przypadku gdy pracodawca polski zgłosi taką potrzebę, Wojewódzka Komenda może:
pomagać pracodawcy w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii,
wspierać pracodawcę w udziale w targach pracy za granicą lub reprezentować pracodawcę na takich targach.
Powyższe usługi są dostępne w przypadku gdy wojewódzka komenda OHP posiada możliwości ich realizacji.
3. Informacje o wydarzeniach informacyjnych i rekrutacyjnych, w tym międzynarodowych targach pracy za granicą w państwach UE, EOG i Szwajcarii.
Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy organizowanych na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii w ramach EURES, publikowany na portalu EURES znajduje się tutaj.
Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy za granicą organizowanych w ramach EURES, w których biorą udział polscy doradcy EURES znajduje się tutaj.
4. Usługi informacyjne i doradztwo w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników dostępne w Wojewódzkich Komendach OHP, Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz na stronie www.eures.praca.gov.pl

Usługi w ramach EURES w OHP są świadczone przez doradców i asystentów EURES zatrudnionych w 16 Wojewódzkich Komendach OHP oraz 49 Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży. Są one ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy, jak również do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia.

Więcej informacji:
eures.europa.eu
eures.praca.gov.pl
psz.praca.gov.pl

Twoja pierwsza praca z EURES

TWOJA PIERWSZA PRACA Z EURES

Masz 18-35 lat i szukasz pracy lub stażu w państwach UE, Norwegii lub Islandii?

Jesteś przedsiębiorcą i dysponujesz ofertą pracy/stażu dla osób w wieku 18-35 lat pochodzących z państw UE, Norwegii lub Islandii?
Skorzystaj z wielu możliwości jakie daje Ci program Twoja Pierwsza Praca z EURES. Wsparcie finansowe, kursy językowe, program integracyjny – to tylko kilka z nich.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o programie:

Zapoznaj się z informatorami

Twoja pierwsza praca z EURES – charakterystyka programu   –   PLIK WORD
Twoja pierwsza praca z EURES  –  PLIK PDF
Twoja pierwsza praca z EURES  –   PLIK WORD

Odwiedź stronę internetową programu www.yourfirsteuresjob.eu profil na Facebook-u: Your first EURES Job 5.0
lub na Twitterze: @yfEURESjob

I koniecznie skontaktuj się z jednym z naszych doradców EURES, który udzieli Ci kompleksowego wsparcia i zaprezentuje możliwości jakie oferuje udział w programie Twoja Pierwsza Praca z EURES

Krzysztof Borek – doradca EURES, Małopolska WK OHP, e-mail: k.borek@ohp.pl; tel. (18) 441-35-87, język polski i angielski

Dyżury doradcy EURES na Skype (Doradca Twoja Pierwsza Praca z EURES) – wtorki i czwartki w godzinach 10.00 -12.00

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) rozpoczęły, z dniem 1 stycznia 2015 r., świadczenie usług z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy.

EURES jest siecią wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, a także w Szwajcarii.
Doradcy EURES i Asystenci EURES, a także inny personel organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES.
Na poziomie europejskim prowadzony jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) oferujący m.in. dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich oraz do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą.

Usługi dla poszukujących pracy

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także Ochotnicze Hufce Pracy organizują w kraju szereg wydarzeń w ramach EURES, takich jak: międzynarodowe targi pracy, dni rekrutacyjne i informacyjne, warsztaty itp. dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Kalendarz wydarzeń znajdziesz tutaj.

Można również zarejestrować swoje CV na portalu EURES, gdzie będzie ono bezpośrednio dostępne dla zarejestrowanych na tym portalu pracodawców, zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich.
Przed wyjazdem do pracy za granicę należy zapoznać się z warunkami życia i pracy w państwie, w którym zamierzamy podjąć pracę. Warto również zapoznać się z sytuacją na rynku pracy danego państwa.
Informacje na ten temat znajdują się na poniżej wymienionych stronach internetowych:
eures.europa.eu – informacje nt. warunków życia i pracy oraz informacje nt. sytuacji na rynku pracy, w tym o zawodach nadwyżkowych i deficytowych w każdym z państw członkowskich. Informacje są publikowane w języku angielskim, niemieckim i francuskim.
eures.praca.gov.pl – informacje nt. warunków życia i pracy w każdym państwie członkowskim. Informacje są publikowane w języku polskim.
Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia.

Usługi dla pracodawców

Sieć EURES oferuje następujące usługi dla polskich pracodawców:
1. Usługi oferowane przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) – oferujący m.in.:
– dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich,
– ogłoszenie oferty pracy na portalu EURES.
Aby oferta polskiego pracodawcy znalazła się na portalu EURES należy ją zgłosić do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP lub do Powiatowego Urzędu     Pracy i przekazać informację o tym, że pracodawca życzy sobie upowszechniania swojej oferty we wszystkich krajach EU/EOG i Szwajcarii. Wówczas po zarejestrowaniu oferty pracy oferta ta automatycznie zostanie upubliczniona na portalu EURES z odpowiednim oznaczeniem;
– dostęp do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą. Dostęp ten jest możliwy po zarejestrowaniu się na portalu EURES (zakładka „zarejestruj się w EURES”/ „Zarejestruj się jako pracodawca”).
Pozostałe informacje nt. usług dla pracodawców dostępnych na portalu EURES znajdziesz tutaj.
Przewodnik dla pracodawców znajdziesz tutaj (pdf)
 2. Usługi oferowane przez OHP:
– Przyjęcie oferty pracy dla obywateli UE, EOG lub Szwajcarii i przekazanie na portal EURES oraz przyjmowanie podań o pracę i życiorysów, w przypadku gdy oferta pracy nie zawierała danych identyfikujących pracodawcę, a następnie przekazanie tych dokumentów do pracodawcy.
– W przypadku gdy pracodawca polski jest szczególnie zainteresowany rekrutacją z wybranego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, oferta pracy przekazywana jest do realizacji przez wojewódzką komendę OHP, która przyjmuje ofertę, tłumaczy na język obcy i upowszechnia w wybranym państwie, a także przyjmuje podanie o pracę i życiorysy, weryfikuje je i przekazuje pracodawcy, w przypadku gdy oferta pracy nie zawiera danych identyfikujących pracodawcę.
– W przypadku gdy pracodawca polski zgłosi taką potrzebę, Wojewódzka Komenda może:
pomagać pracodawcy w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z państw członkowskich UE, WOG i Szwajcarii,
wspierać pracodawcę w udziale w targach pracy za granicą lub reprezentować pracodawcę na takich targach.
Powyższe usługi są dostępne w przypadku gdy wojewódzka komenda OHP posiada możliwości ich realizacji.
3. Informacje o wydarzeniach informacyjnych i rekrutacyjnych, w tym międzynarodowych targach pracy za granicą w państwach UE, EOG i Szwajcarii.
Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy organizowanych na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii w ramach EURES, publikowany na portalu EURES znajduje się tutaj.
Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy za granicą organizowanych w ramach EURES, w których biorą udział polscy doradcy EURES znajduje się tutaj.
4. Usługi informacyjne i doradztwo w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników dostępne w Wojewódzkich Komendach OHP, Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz na stronie www.eures.praca.gov.pl

Usługi w ramach EURES w OHP są świadczone przez doradców i asystentów EURES zatrudnionych w 16 Wojewódzkich Komendach OHP oraz 49 Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży. Są one ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy, jak również do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia.

Więcej informacji:
eures.europa.eu
eures.praca.gov.pl
psz.praca.gov.pl

Twoja pierwsza praca z EURES

TWOJA PIERWSZA PRACA Z EURES

Masz 18-35 lat i szukasz pracy lub stażu w państwach UE, Norwegii lub Islandii?

Jesteś przedsiębiorcą i dysponujesz ofertą pracy/stażu dla osób w wieku 18-35 lat pochodzących z państw UE, Norwegii lub Islandii?
Skorzystaj z wielu możliwości jakie daje Ci program Twoja Pierwsza Praca z EURES. Wsparcie finansowe, kursy językowe, program integracyjny – to tylko kilka z nich.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o programie:

Zapoznaj się z informatorami

Twoja pierwsza praca z EURES – charakterystyka programu   –   PLIK WORD
Twoja pierwsza praca z EURES  –  PLIK PDF
Twoja pierwsza praca z EURES  –   PLIK WORD

Odwiedź stronę internetową programu www.yourfirsteuresjob.eu profil na Facebook-u: Your first EURES Job 5.0
lub na Twitterze: @yfEURESjob

I koniecznie skontaktuj się z jednym z naszych doradców EURES, który udzieli Ci kompleksowego wsparcia i zaprezentuje możliwości jakie oferuje udział w programie Twoja Pierwsza Praca z EURES

Krzysztof Borek – doradca EURES, Małopolska WK OHP, e-mail: k.borek@ohp.pl; tel. (18) 441-35-87, język polski i angielski

Dyżury doradcy EURES na Skype (Doradca Twoja Pierwsza Praca z EURES) – wtorki i czwartki w godzinach 10.00 -12.00

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast