Strona główna Rynek Pracy Jednostki organizacyjne Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Od października 2004 roku działają Mobilne Centra Informacji Zawodowej, organizowane i prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy, będące jednocześnie elementem programu „Pierwsza Praca”. Ich zadaniem jest przede wszystkim przełamanie bariery dostępu do informacji zawodowej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy.
Mobilne Centra są zespołami, które zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne oraz biblioteki. Przemieszczają się z gminy do gminy mikrobusami działając na rzecz osób zamieszkałych na terenach wiejskich i w małych gminach.

 

Trzy podstawowe zadania stawiane przed Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej to:

 1. prowadzenie zajęć grupowych,
 2. porady indywidualne,
 3. udzielanie informacji zawodowych.

Tworzeniem i koordynacją działania MCIZ zajmują się Ochotnicze Hufce Pracy, które od lat realizują ogólnopolski system pomocy skierowany do młodzieży w zakresie edukacji, wychowania i aktywności zawodowej. OHP posiadają wieloletnie doświadczenie, odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, mają szerokie wsparcie wśród partnerów lokalnych, w tym pracodawców oraz dysponują odpowiednią infrastrukturą.

Sieć Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej została zorganizowana na bazie funkcjonujących Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Centrów Kształcenia i Wychowania OHP. Działania w ramach tworzenia Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej obejmowały m.in.:

 1. doskonalenie umiejętności kadry (studia podyplomowe, szkolenia, treningi, kursy),
 2. zaplanowanie wdrożenia e-learningu w doskonalenie umiejętności kadry oraz młodzieży,
 3. opracowanie narzędzi i metod do planowania kariery oraz poradnictwa zawodowego,
 4. opracowanie multimedialnego oprogramowania,
 5. przygotowanie pakietu informacji edukacyjno – zawodowej,
 6. wyposażenie w specjalistyczne materiały dydaktyczno – merytoryczne (przewodniki po zawodach, teczki informacji o zawodach, filmy zawodoznawcze, itp.),
 7. adaptację pomieszczeń (przystosowanie, remonty, itp.),
 8. doposażenie pomieszczeń w urządzenia biurowe (telefon, ksero, skaner, itp.),
 9. wyposażenie pomieszczeń (częściowo mobilne: biurka, regały, stojaki ekspozycyjne, krzesła, stoliki, itp.),
 10. zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego (komputery, laptopy, rzutniki, rzutniki multimedialne, telewizory, wideo, kamery, itp.),
 11. zabezpieczenie mobilności MCIZ (zakup samochodów, itp.).

MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM:

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Szczecinie
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin
tel. 91 812 69 46, wew.122

Doradca zawodowy: Magdalena Sztanga
e-mail: m.sztanga@ohp.pl

Doradca zawodowy: Klaudia Kuświk
e-mail: k.kuswik@ohp.pl

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie
ul. Morska 43
75-215 Koszalin
tel. 94 343 10 36, wew.335
tel. kom. 696 402 684

Doradca zawodowy: Marianna Różycka
e-mail: m.rozycka@ohp.pl

Doradca zawodowy: Kamila Gołębiowska
e-mail: k.golebiowska@ohp.pl

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast